حرف‌های زیرزمینی

ژوئن 16, 2010

بخواب!

Filed under: minimals — وحیده @ 12:12

كروبي خوابيد، رئيس جمهور نشد

تو خوابيدي زنت راننده شد!!‌ 🙂

Advertisements

مارس 7, 2010

نیومدن ِ برف!

Filed under: minimals — وحیده @ 21:21

از : مقام م.عظ.م

به : خدا

با سلام و احترام

صدای اعتصاب و اعتراض ِ شما را شنیدیم…

ژانویه 21, 2010

بیستُ سی 2

Filed under: minimals — وحیده @ 20:30

ر.ه.بر ِ پاستور نشین

ژانویه 20, 2010

مت.رو

Filed under: minimals — وحیده @ 20:59

ایستگاه ِ بعد، ایستگاه ِ جوانمرد ِ لباس شخصی

ژانویه 19, 2010

بیستُ سی!

Filed under: minimals — وحیده @ 12:59

رئیس ِ به اصطلاح جمهور

ژانویه 12, 2010

دیفرِنت

Filed under: minimals — وحیده @ 15:43

فرق رابطه ی دوست دختری ، دوست پسری و زن و شوهری در اینه که تو اولی ممکنه از دیدنت سیر نشه اما در دومی اون جوری که دوست داری دیده نشی!

ژانویه 11, 2010

مُردن

Filed under: minimals — وحیده @ 10:47
Tags:

مُردن ِ خودمون که نه ولی مُردن دیگران می تونه ما رو آگاه کنه، بیدار کنه…

**********

باز همین فیلم

ژانویه 3, 2010

Filed under: minimals — وحیده @ 09:35

کره الاغ کدخدا

یورتمه می رفت تو کوچه ها…

دسامبر 29, 2009

مح مود در حمام

Filed under: minimals — وحیده @ 17:43
Tags:

غس ل جنایت می کنم قربه الی رهبر

دسامبر 23, 2009

خیلی دور،خیلی نزدیک

Filed under: minimals — وحیده @ 21:21

سال ِ دیگه، این موقع

صفحهٔ بعد »

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.